azot powietrza

azot powietrza
• atmospheric nitrogen

Słownik polsko-angielski dla inżynierów. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • azot — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. azotocie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} pierwiastek chemiczny; bezbarwny i bezwonny gaz, słabo rozpuszczalny w wodzie, mało aktywny chemicznie, główny składnik powietrza (ok. 78%); wchodzi w skład wielu… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • azot — m IV, D. u, Ms. azocie, blm chem. «(N) pierwiastek chemiczny, należący do grupy azotowców, liczba atomowa 7, gaz bezbarwny, bezwonny i bez smaku, wchodzący w skład wielu związków i mieszanin chemicznych, przede wszystkim powietrza» ∆ Azot wolny… …   Słownik języka polskiego

  • heterosfera — ż IV, CMs. heterosferaerze, blm meteor. «znajdująca się nad homosferą warstwa atmosfery ziemskiej, w której obok tlenu i azotu cząsteczkowego występuje tlen i azot atomowy; ciężar cząsteczkowy powietrza maleje w niej wraz z wysokością» …   Słownik języka polskiego

  • otrzymać — dk I, otrzymaćam, otrzymaćasz, otrzymaćają, otrzymaćaj, otrzymaćał, otrzymaćany otrzymywać ndk VIIIa, otrzymaćmuję, otrzymaćmujesz, otrzymaćmuj, otrzymaćywał, otrzymaćywany 1. «stać się odbiorcą czegoś, dostać coś w darze lub w zamian za coś»… …   Słownik języka polskiego

  • wiązać — ndk IX, wiążę, wiążesz, wiąż, wiązaćał, wiązaćany 1. «umocowywać (tkaninę, wstążkę itp.) tworząc węzeł, kokardę; łączyć końce (tkaniny, taśmy, sznura itp.), przeplatając je w węzeł, kokardę» Wiązać końce sznura. Wiązać zerwaną nić. Wiązać krawat …   Słownik języka polskiego

  • wzbogacić — dk VIa, wzbogacićcę, wzbogacićcisz, wzbogacićać, wzbogacićcił, wzbogacićcony wzbogacać ndk I, wzbogacićam, wzbogacićasz, wzbogacićają, wzbogacićaj, wzbogacićał, wzbogacićany 1. «uczynić kogoś bogatszym, majętniejszym» Spadek bardzo ich wzbogacił …   Słownik języka polskiego

  • otrzymywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, otrzymywaćmuję, otrzymywaćmuje, otrzymywaćany {{/stl 8}}– otrzymać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIIa, otrzymywaćam, otrzymywaća, otrzymywaćają, otrzymywaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”